DALŠÍ >

NÁVRH OBYTNÉHO SOUBORU V LOKALITĚ OBCE KŘESLICE V PRAZE 10. PROJEKT - KVĚTEN 2011. URBANISTICKÝ KONCEPT VYCHÁZÍ ZE SKUTEČNOSTI, ŽE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM OVLIVNÍ UTVÁŘENÍ CENTRA TÉTO OBCE. CENTRUM BUDE PŘEDSTAVOVAT PŘEDEVŠÍM ÚSTŘEDNÍ PROSTOR OBCE, JAKÉSI NÁMĚSTÍ S POLYFUNKČNÍM ZAMĚŘENÍM A DOSTATEČNOU ÚČASTÍ OBYTNÉ FUNKCE. NÁVRH VYCHÁZÍ Z PRINCIPŮ VYTVÁŘENÍ VENKOVSKÝCH NÁVSÍ, TEDY V NIŽŠÍ PODLAŽNOSTI, SKLONU STŘECH A NEPRAVIDELNÝM UTVÁŘENÍM PŮDORYSŮ. NOVÉ NÁMĚSTÍ JE NAVRŽENO TAK, ABY NAVAZOVALO NA STÁVAJÍCÍ CENTRÁLNÍ ČÁST OBCE A TOTO CENTRUM ROZŠÍŘILO, ABY JEJ OBKLOPOVALY OBJEKTY URČENÉ PRO OBYVATELE - OBCHODY, SLUŽBY, VÍCEÚČELOVÝ SÁL A RADNICE, ABY NÁMĚSTÍ MĚLO DOSTATEK ZELENĚ, VODNÍ PLOCHY A DOSTATEK MÍST PRO STŘETÁVÁNÍ OBYVATEL.