DALŠÍ >

REZIDENČNÍ ZÓNA-NOVÁ VALCHA. PROJEKT-ČERVENEC 2012. LOKALITA NOVÁ VALCHA SE NACHÁZÍ NA ÚZEMÍ MEZI BORSKÝM POLESÍM A STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBOU PLZNĚ-VALCHA. JEDNÁ SE PŮVODNĚ O OBLAST S REKREAČNÍ ZÁSTAVBOU, NA MÍSTO KTERÉ DNES V ÚZEMÍ ŽIVELNĚ VZNIKAJÍ NOVÉ RODINNÉ DOMY. NÁVRHEM SE DO ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ SNAŽÍME VNÉST ŘÁD A ZÁKLADNÍ MĚSTOTVORNÉ PRINCIPY. KONCEPCE PŘINÁŠÍ HIERARCHIZACI CELÉHO URBÁNNÍHO PROSTORU A TO TÍM, ŽE VYTVÁŘÍME RŮZNÉ ZASTAVOVACÍ ZÓNY S ODLIŠNÝMI TYPOLOGICKÝMI CHARAKTERY. KOLEM STÁVAJÍCÍ KRUHOVÉ KŘIŽOVATKY VYTVÁŘÍME TĚŽIŠTĚ BUDOUCÍ ZÁSTAVBY-NOVÉ LOKÁLNÍ CENTRUM S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ, KTERÉ ZÁROVEŇ KULTIVUJE DOPRAVNÍ CHARAKTER TÉTO KŘIŽOVATKY A VYTVÁŘÍ SPÍŠE MĚSTSKY PŮSOBÍCÍ NÁMĚSTÍ PRO SETKÁVÁNÍ OBYVATEL ( ZÓNA A ). VÝCHODNĚ OD TÉTO ZÓNY UMISŤUJEME HUSTŠÍ ZÁSTAVBU DOMŮ S OBYTNÝMI VĚŽEMI ( ZÓNA B ), ZÁPADNĚ PAK VYMEZUJEME VZDUŠNĚJI PŮSOBÍCÍ PARKOVOU ČÁST ( ZÓNA C ), DO KTERÉ VKLÁDÁME NĚKOLIK DROBNĚJŠÍCH VILADOMŮ. TATO ZÓNA JE ZE SEVERU OHRANIČENA KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBOU,KOMBINUJÍCÍ ŘADOVÉ DOMY S DVOJDOMY A SAMOSTATNÝMI RD ( ZÓNA D ). RODINNÉ DOMY JSOU VŽDY UMÍSTĚNY V NEJKLIDNĚJŠÍCH OKRAJOVÝCH ČÁSTECH CELÉHO OBYTNÉHO SOUBORU.