ÚZEMNÍ STUDIE NA HUTÍCH, PRAHA 14 – KYJE. ÚZMNÍ STUDIE PROVĚŘUJE MOŽNOSTI A PODMÍNKY ZMĚN V ÚZEMÍ A ZÁROVEŇ NAVRHUJE CELKOVOU KONCEPCI BUDOUCÍHO ROZVOJE. KLADE SE ZDE DŮRAZ PŘEDEVŠÍM NA STRUKTURU, DIMENZI A CHARAKTER VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH VČETNĚ PARKŮ, NA KONCEPCI STAVEBNÍCH BLOKŮ A POZEMKŮ S URČENÍM CHARAKTERU, VÝŠKY, KAPACITY A ZPŮSOBU VYUŽITÍ ZÁSTAVBY, NA KONCEPCI VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI A DOPRAVNÍ, TECHNICKÉ A ZELENÉ INFRASTRUKTURY. HLAVNÍM CÍLEM NÁVRHU JE URBANIZOVAT ROZVOJOVÉ PLOCHY A ZÁROVEŇ VYTVOŘIT MÍSTNÍ CENTRUM LOKALITY HUTĚ. ÚZEMNÍ STUDIE SE SOUČASNĚ SNAÍŽÍ POJMENOVAT A KONKRÉTNÍMI NÁVRHY ELIMINOVAT STÁVAJÍCÍ PROBLÉMOVÉ JEVY V ÚZEMÍ. NA ZÁKLADNĚ TĚCHTO ANALÝZ SOUČASNÉHO STAVU A ZHODNOCENÁ POTENCIONÁLU ÚZEMÍ JE NÁVRH ZPRACOVÁN TAK, ABY SE DALŠÍ ROZVOJ POZITIVNĚ PROMÍTL DO SFÉRY SOCIÁLNÍ, EKONOMICKÉ A URBANISTICKÉ.