DALŠÍ >

ADMINISTRATIVNĚ PROVOZNÍ FIRMY AUTOBOHEMIA. PROJEKT 1997. NÁVRH SE POKOUŠÍ OBJEKT ZAKOMPONOVAT DO NOVĚ VZNIKAJÍCÍHO KONTEXTU, VE KTERÉM SE LOKALITA NACHÁZÍ. OBJEKT LZE Z HLEDISKA HMOTOVÉHO ROZDĚLIT NA DVĚ ČÁSTI: A. ČTYŘPODLAŽNÍ OBJEKT AUTOSALONU A ADMINISTRATIVY, B. DVOUPODLAŽNÍ OBJEKT PROVOZNÍCH PROSTOR. PŘEVLÁDAJÍCÍM ODSTÍNEM PLÁŠTĚ JE BARVA PŘÍRODNÍHO KOVU - STŘÍBŘIRÁ, UPLATNĚNA NA ČTYŘPODLAŽNÍ FASÁDOU Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO VLNITÉHO PLECHU. VELKÉ PROSKLENÉ PLOCHY JSOU ZEJMÉNA NA DVOUPODLAŽNÍ ČÁSTI, A TO ČIRÉ ZASKLENÍ A KOPILITOVÉ STĚNY V PROSTORU STÁTNÍ TECHNICKÉ KONTROLY.