STAVEBNÍ ÚPRAVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A VSTUPU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY PANKRÁC A.S., PRAHA 4, BUDĚJOVICKÁ 5, KVĚTEN 2003. NÁVRH REAGUJE NA ZMĚNU PROVOZNÍ NÁPLNĚ OBJEKTU A NA POŽADAVEK INVESTORA O ZACHOVÁNÍ STENÉHO VÝRAZU FASÁDY S POUŽITÍM NOVÉ TECHNOLOGIE OBKLADU A ZASKLENÍ. PROSKLENOU ČÁST FASÁDY TVOŘÍ PÁSOVÉ NEOTVÍRAVÉ OKNO VSAZENÉ DO HLINÍKOVÉHO RÁMU, OTVÍRAVÁ ČÁST SE OPAKUJE VE TŘÍMETROVÉM MODULU. VSTUPY DO BUDOVY A CELÝ PARTER JE OBLOŽEN FASÁDNÍM OBKLADEM - ALUCOBOND.