BYTOVÝ DŮM LETŇANSKÝ HORIZONT, PRAHA 18 - LETŇANY. PROJEKT - 2011. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ VHODNĚ DOPLŇUJE PROSTOR TÉTO ČÁSTI LETŇAN A NAVAZUJE NA JEJÍ PROSTOROVOU SKLADBU. DO ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, KTERÉ JE VYMEZENÉ ZÁSTAVBOU RODINNÝCH DOMŮ, NOVĚ VZNIKAJÍCÍ MEGASTRUKTUROU BYTOVÝCH DOMŮ NOVÉ LETŇANY A ZÁSTAVBOU PANELOVÝCH DOMŮ, VKLÁDÁME NOVÝ URBANNÍ PRVEK A ZÁROVEŇ SE SNAŽÍME V CO NEJVĚTŠÍ MÍŘE VYUŽÍT DANOSTÍ ÚZEMÍ. KONCEPT NAVAZUJE SVOU HORIZONTÁLNÍ KOMPOZICÍ NA STÁVAJÍCÍ LINEÁRNÍ URBANISTICKOU STRUKTURU PANELOVÝCH DOMŮ A BYTOVÉHO DOMU NOVÉ LETŇANY. BYTOVÝ DŮM JE ROZDĚLEN DO DVOU ČÁSTÍ „A“ A „B“ LIŠÍCÍ SE NAVZÁJEM OD SEBE HMOTOVÝM A ARCHITEKTONICKÝM POJETÍM. DŮVODEM ROZDĚLENÍ OBJEKTU JE PŘIBLÍŽIT SE K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ – OBJEKT „B“ K RODINNÝM DOMŮM A PLÁNOVANÉ VÝSTAVBĚ VILADOMŮ BLANKYT A OBJEKT „A“ HORIZONTÁLNĚ NAVAZUJE NA LINEÁRNÍ PANELOVÉ DOMY. NAVRŽENÉ OBJEKTY SVOU VELIKOSTÍ NAVAZUJÍ NA SVÉ OKOLÍ, ALE SVÝM HMOTOVÝM POJETÍM SE ZÁSADNĚ ODLIŠUJÍ. HLAVNÍ ODLIŠNOSTÍ JE DYNAMICKÉ ŘEŠENÍ FASÁDY, KDY NA HORIZONTÁLNÍ OBJEKT „A“ JSOU PŘIŘAZENY VYKONZOLOVANÉ KORPUSY V KAŽDÉM PODLAŽÍ A V OBJEKTU „B“ JE NAOPAK FASÁDA NEPRAVIDELNĚ PROLAMOVANÁ DOVNITŘ.