DALŠÍ >

OBYTNÁ SKUPINA NOVÝ PROSEK V PRAZE 9. PROJEKT 2000, REALIZACE 2003. ZADÁNÍ: 400 BYTŮ, STANDARDNÍ STARTOVACÍ BYTY, POVRCHOVÝ I PODZEMNÍ PARKING. LOCATION: POZEMEK NA VÝCHODNÍM OKRAJI SÍDLIŠTĚ PROSEK V PRAZE 9. DOMY SE PREZENUJÍ JAKO MOŽNÝ DOPLNĚK SÍDLIŠTNÍ STRUKTURY. LINIOVÝ DŮM VELKÉHO MĚŘÍTKA JE PROSTOUPEN STRUKTUROU SOLITÉRŮ NA POOTOČENÉM RASTRU. VZNIKÁ TAK URČITÉ NAPĚTÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY. OBYTNÁ SKUPINA NESTOJÍ MIMO MĚSTO, ALE TVOŘÍ JEHO VÝRAZNÝ SEGMENT. REALIZACE USILUJE O NÁVRAT K TRADIČNÍM MĚSTOTVORNÝM PRINCIPŮM A PRVKŮM. NOSNÁ FORMA A KONCEPT JE PRO TENTO PROJEKT PODSTATNĚJŠÍ NEŽ FÁDNÍ CELEK.