DALŠÍ >

BYTOVÝ DŮM OSADNÍ, PRAHA 7 – HOLEŠOVICE. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NA ROHU ULIC OSADNÍ A DĚLNICKÁ A DÁLE ZAHRNUJE I VELKOU ČÁST PLOCHY UVNTŘ VNITROBLOKU. NAVRHOVANÉ URBANISTICKÉ A OBJEMOVÉ ŘEŠENÍ OBYTNÉHO SOUBORU NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ MĚŘÍTKO A ČLENĚNÍ ZÁSTAVBY TÉTO ČÁSTI HOLEŠOVIC – TJ. NA UZAVŘENOU BLOKOVOU STRUKTURU S ORTOGONÁLNÍ SÍTÍ ULIC, DOPLĚNNOU O SOLITERNÍ STAVBY V RÁMCI VNITROBLOKŮ. VZHLEDEM K DÉLCE NOVĚ DOTVÁŘENÉ ULIČNÍ FRONTY JE BYTOVÝ DŮM ROZDĚLEN DO NĚKOLIKA SAMOSTANÝCH OBJEKTŮ S ODLIŠNÝMI FASÁDAMI. TÍM TO ZPUSOBEM JSME DOCÍLILI DROBNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA, RŮZNORODOSTI A ČLENITOSTI RESPEKTUJÍCÍ VÝŠKOVOU HLADINU ODPOVÍDAJÍCÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ SE NECHÁVÁ VOLNĚ INSPIROVAT KUBISTICKÝM TVAROSLOVÍM PŮVODNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OD R. STOCKARA A VYTVÁŘÍ SOUDOBÉ OZVĚNY TOHOTO STYLU CHARAKTERIZOVANÉ PŘEDEVŠÍM VYSOKOU PLASTIČNOSTÍ NAVRHOVANÝCH FASÁD.