DALŠÍ >

BYTOVÝ DŮM ARGENTINSKÁ, PRAHA 7 – HOLEŠOVICE. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JE VYMEZENÉ ULICEMI ARGENTINSKÁ, U PRŮHONU, POUPĚTOVA A SPORTOVNÍM AREÁLEM LOKO VLTAVÍN a.s.. NAVRHOVANÉ URBANISTICKÉ A OBJEMOVÉ ŘEŠENÍ NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍC MĚŘÍTKO A ČLENĚNÍ ZÁSTAVBY TÉTO ČÁSTI HOLEŠOVIC – TJ. NA BLOKOVOU STRUKTURU S ORTOGONÁLNÍ SÍTÍ ULIC, DOPLĚNOU O SOLITERNÍ STAVBY V RÁMCI VNITROBLOKŮ. NAVRŽENÝ OBYTNÝ SOUBOR STAVEB VYPLNUJĚ PROLUKU MEZI ULICEMI ARGENTINSKÁ, U PRŮHONU A POUPĚTOVA, ZÁROVEŇ RESPEKTUJE VYMEZENÍ STÁVAJÍCÍCH ULIČNÍCH PROSTORŮ, VÝŠKOVOU HLADINU STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBY A ZÁROVEŇ REAGUJE NA HYGIENICKÉ PODMÍNKY V ÚZEMÍ. OBYTNÝ SOUBOR JE TVOŘENÝ, CHODBOVÝMI DOMY ORIENTOVANÝMI NA JIH A VÝCHOD, VE TVARU PÍSMENE „U“, KTERÝ IZOLUJE DVOJICI OBYTNÝCH DOMŮ S VĚTŠÍMI BYTY VE VNITOBLOKU. URBANISTICKÁ STRUKTURA JE DOPLNĚNA JEDNODUCHÝM VILADOMEM, KTERÝ JE UMÍSTĚNÝ V PARKOVĚ ŘEŠENÉM PROSTORU V SEVERNÍ ČÁSTI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ.