RODINNÝ DŮM MANŽELŮ MORAVCOVÝCH V PRAZE 14 – ČERNÝ MOST. PROJEKT 2014. OBJEKT SE NACHÁZÍ V 1.ETAPĚ OBYTNÉHO SOUBORU V LOKALITĚ RAJSKÉHO VRCHU. NÁVRH RESPEKTUJE NEPRAVIDELNÝ TVAR POZEMKU, KTERÝ SE PROMÍTÁ DO PŮDORYSU VE FORMĚ PÍSMENE „U“. TVAR RODINNÉHO DOMU TAK VYCHÁZÍ ZE ZÁKLADNÍHO KONCEPTU, KTERÝ SE SNAŽÍ VYTVOŘIT INTIMNĚJŠÍ VENKOVNÍ PROSTOR OTEVŘENÝ NA JIŽNÍ STRANU A ZÁROVEŇ KRYTÝ PŘED POHLEDY Z OKOLNÍCH PARCEL A VĚŘEJNÉ PĚŠÍ TRASY PODÉL VÝCHODNÍ STRANY POZEMKU.