DALŠÍ >

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - WHITEGRAY REZIDENCE. NÁVRH - ÚNOR 2013. NÁVRH NOVOSTAVBY BYTOVÉHO DOMU SE NACHÁZÍ NA POZEMKU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 - PODOLÍ. POZEMEK JE Z JZ VYMEZEN DOPRAVNĚ VELMI RUŠNOU ULICÍ JEREMENKOVOU, ZE SZ ULICÍ NAD CIHELNOU A ZE SV ULICÍ DVORECKOU. V ULICI DVORECKÉ NAVRŽENÝ OBJEKT DOPLŇUJE STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ ČÁRU. DŮM JE KONCIPOVÁN JAKO DVĚ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ ČTYŘPODLAŽNÍ HMOTY S JEDNÍM KOMUNIKAČNÍM JÁDREM. OBJEKTY JSOU V KAŽDÉM PATŘE PROPOJENY SUBTILNÍ LÁVKOU, KTERÁ JE ŘEŠENA JAKO OTEVŘENÝ PROSTOR SE SKLENĚNÝM ZÁBRADLÍM. KOMPOZICE OBJEKTU JE ZALOŽENA NA PRINCIPU KONTRASTU. OBA OBJEKTY SE OD SEBE LIŠÍ SVOU BAREVNOSTÍ, SMĚREM NATOČENÍ A POSUNEM JEDNOTLIVÝCH PATER. TÍMTO ŘEŠENÍM JE UMOCNĚN DYNAMICKÝ DOJEM HMOTY A JEHO OPTICKÉ PŘIZPŮSOBENÍ SE MĚŘÍTKU OKOLNÍ ZÁSTAVBY. NATOČENÍ A POSUNY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ JSOU NAVRŽENY TAK, ABY FASÁDA V KŘIŽOVATCE ULIC NAD CIHELNOU A JEREMENKOVOU VYTVOŘILA DOMINANTNÍ NÁROŽNÍ AKCENT. PROJEKT JE VE FÁZI ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ.