DALŠÍ >

BYTOVÉ DOMY NA ČERVENÉM KOPCI V BRNĚ. ZÁŘÍ 2003. OBYTNÁ SKUPINA JE NAVRŽENA NA POZEMCÍCH BÝVALÉ CIHELNY V BRNĚ V LOKALITĚ ČERVENÝ KOPEC. URBANISTICKÝ KONCEPT: PROSTOROVÝ AMFITEÁTR JE TVOŘEN GRADACÍ HMOT IZOLOVANÝCH VILADOMŮ. JEDNODUCHÁ SPIRÁLOVÁ KOMPOZICE 3 IZOLOVANÝCH DOMŮ SE OBTÁČÍ OKOLO POLYFUNKČNÍHO SEGMENTU A JE UKONČENA TZV. STATICKÝM DOMEM. STROHÁ ARCHITEKTONICKÁ FORMA DOMŮ JE OŽIVENA URBANISTICKÝM USPOŘÁDÁNÍM A VÝRAZNOU BARVOU CIHLOVÉ ČERVENÉ. JEDNOTLIVÉ SOUSEDENÍ DOMY MAJÍ RŮZNOU ARCHITEKTONICKOU PODOBU.