RODINNÝ DŮM VESELÝ V PRAZE 14 – ČERNÝ MOST. PROJEKT 2013. OBJEKT SE NACHÁZÍ V 1.ETAPĚ OBYTNÉHO SOUBORU V LOKALITĚ RAJSKÉHO VRCHU. DŮM JE UMÍSTĚN CO NEJBLÍŽE K ZÁPADNÍ, SEVERNÍ A VÝCHODNÍ HRANICI POZEMKU TAK, ABY NA JIŽNÍ STRANĚ POZEMKU VZNIKLA CO MOŽNÁ NEJVĚTŠÍ POBYTOVÁ ZAHRADA. PŮDORYS RODINNÉHO DOMU VE TVARU PÍSMENE „U“ RESPEKTUJE TVAR POZEMKU A VYCHÁZÍ ZE ZÁKLADNÍHO KONCEPTU, KTERÝ SE SNAŽÍ VYTVOŘIT INTIMNĚJŠÍ VENKOVNÍ PROSTOR OTEVŘENÝ NA JIŽNÍ STRANU A ZÁROVEŇ KRYTÝ PŘED POHLEDY Z OKOLNÍCH PARCEL. NEPRAVIDELNÉMU TVARU DOMINUJE HMOTA 1. NP, KTERÁ JE UMÍSTĚNÁ NA USTUPUJÍCÍ PODNOŽI 1.PP, A HMOTA 2.NP OPĚT TAKÉ USTUPUJE.