DALŠÍ >

BYTOVÉ DOMY PROSECKÁ, PRAHA 9 PROSEK. BYTOVÉ DOMY D, E. KVĚTEN 2004. NÁVRH RESPEKTUJE DANOSTI ÚZEMÍ A ZAČLEŇUJE STAVBY DO NOVĚ VZNIKAJÍCÍHO KONTEXTU. URBANISTICKÝ KONCEPT VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU, JÍMŽ JE POSOUZENÍ ÚZEMÍ V PROSTOROVÝCH A FUNKČNÍCH SOUVISLOSTECH. SNAHOU ARCHITEKTONICKÉHO KONCEPTU JE DOSÁHNOUT VÝRAZU PŘÍJEMNÉ REZIDENČNÍ ČTVRTI. ŘEŠENÍ KLADE DŮRAZ NA OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ POZEMKU PRO VŠECHNY FUNKCE SPOJENÉ S BYDLENÍM.