OBYTNÝ SOUBOR VELKÁ SKÁLA V PRAZE 8. PROJEKT 1994, REALIZACE 1996. ZADÁNÍ: 560 BYTŮ, PODZEMNÍ PARKING, NADSTANDARDNÍ BYTY. LOKALITA: NÁHORNÍ ROVINA V ZÁPADNÍ ČÁSTI PRAHY 8 S VÝHLEDEM NA PANORAMA MĚSTA. KONCEPCE PROJEKTU JE ZALOŽENA NA JEDNODUCHÉ SÍTI ULIC KOPÍRUJÍCÍCH TVAR VRSTEVNIC PŘÍRODNÍHO AMFITEÁTRU. DOMY JSOU USPOŘÁDÁNY DO PĚTI ŘAD - TERAS, UMOŽŇUJÍCÍCH PŮSOBIVÉ PRŮHLEDY. ARCHITEKTURA OBJEKTŮ JE ZALOŽENA NA TVAROVÉM ŘEŠENÍ HMOT DOMU, SOUHŘE ČI RYTMIZACI JEJICH OBJEMŮ, PLOCH A BAREVNOSTI. REALIZACE BYLA NEGATIVNĚ OVLIVNĚNA NEDODRŽENÍM PŮVODNÍHO PROJEKTU ZE STRANY KLIENTA.